fbpx

Budowa domu do 70m2 bez pozwolenia w 2022 r.

Na początku 2022 r. zmieniły się przepisy dotyczące budowania domów bez pozwolenia, te przepisy weszły do życia za sprawą Nowego Polskiego Ładu, który jest pakietem rozwiązań mających poprawić warunki życia w Polsce. Nowe przepisy wprowadzają bardzo istotne zmiany w prawie budowlanym, między innymi w zakresie budowania domów bez pozwolenia. Nowelizacja realizująca zapowiedzi Polskiego Ładu wprowadzona została ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. A nowe przepisy weszły w życie 3 stycznia 2022 r.

Dom do 70m2, zamiast pozwolenia wystarczy zgłoszenie do urzędu – podpowiadamy jakie są warunki
Abyśmy mogli wybudować dom do 70m2 bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę a jedynie zgłoszenia do urzędu musimy spełnić kilka warunków, przede wszystkim planowany dom nie może posiadać więcej niż dwóch kondygnacji a jego powierzchnia zabudowy po obrysie musi wynosić maksymalnie 70m2, zaprojektowany budynek musi znaleźć się w całości na działce lub działkach na których go zaprojektowano a także musi zaspokoić własne potrzeby mieszkaniowe inwestora, oznacza to, że nie może być to dom budowany przez dewelopera w celu korzyści majątkowej lub inną osobę w celu dalszej sprzedaży lun wynajmu.

By móc skorzystać z udogodnień, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:
Dom nie będzie mógł mieć więcej niż dwie kondygnacje,
Maksymalna powierzchnia zabudowy domu po obrysie wynosi 70 m² – nie wlicza się do tego altan, szklarni, szop, ale tylko wtedy, gdy stanowią niezależne konstrukcje; nie obejmuje ponadto piwnicy czy garażu, nawet połączonych z obiektem; gdy powierzchnia wynosi powyżej 35 m², ze względów bezpieczeństwa rozpiętość elementów konstrukcyjnych nie może przekraczać 6 m, a wysięg wsporników 2 m,
Obszar położenia i oddziaływania domu musi znajdować się w całości na działce bądź działkach, na których zaprojektowano budynek,
Przeznaczeniem domu jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Nowe przepisy ułatwiają realizację inwestycji, zarówno w przypadku osób, które chcą zbudować dom całoroczny, jak i tych zamierzających wznieść domek letniskowy.

Co zrobić, by wybudować dom do 70 m²?
Bez względu na to czy planujemy budowę domu rekreacyjnego czy całorocznego, jeśli jego powierzchnia ma wynosić do 70m2 oraz spełni on powyższe warunki to nie potrzeba już starania się o pozwolenie na budowę i samego pozwolenia pozwolenia na budowę a wystarczy zgłoszenie budowy, które jest składane w wydziale architektoniczno-budowlanym starostwa w przypadku miejscowości gminnych i wsi bądź do urzędu miasta w przypadku miast na prawach powiatu. Zgłoszenie musi zawierać informacje na temat miejscowości i numeru działki, rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych oraz ich terminu, a także instalacji wewnętrznych.

Do zgłoszenia dołącza się takie dokumenty jak:

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany (w przypadku domu całorocznego) bądź szkic czy rysunek przedstawiający planowany obiekt (w odniesieniu do domu letniskowego),
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością,
  • oświadczenie o przejęciu odpowiedzialności za kierowanie budową (jeśli nie ustanowiono kierownika budowy),
  • oświadczenie o kompletności dokumentacji.

Przed zgłoszeniem warto sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, gdyż może zawierać ograniczenia dotyczące wznoszenia budynków, w tym na przykład w stosunku do kąta nachylenia dachu. Jeśli dla danego terenu nie uchwalono MPZP, zwykle niezbędne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

W przypadku budynków całorocznych organ, do którego złożono zgłoszenie, nie ma możliwości zweryfikowania dokumentacji ani wniesienia sprzeciwu, dlatego budowę można rozpocząć po doręczeniu dokumentu. Jeśli chodzi o domki letniskowe, organ może złożyć sprzeciw w terminie 21 dni od doręczenia zgłoszenia, na przykład gdy budowa narusza ustalenia MPZP albo zakłada wzniesienie tymczasowego obiektu w miejsce już istniejącego.

Podsumowanie najważniejszych informacji odnośnie budowy domu na zgłoszenie w 2022 r.
Polski Ład przede wszystkim oznacza mniej formalności dla osób, które zamierzają zbudować dom całoroczny bądź letniskowy. Wystarczy spełnić kilka przesłanek, w tym w stosunku do powierzchni (maksymalnie 70 m²), a także dokonać zgłoszenia – nie trzeba miesiącami starać się o pozwolenie. Należy jednak pamiętać o zapewnieniu warunków technicznych, w tym pod kątem uzbrojenia w media czy odległości obiektu od granic działki a także o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Warto również skorzystać ze sprawdzonej i rzetelnej firmy budującej domy a w przypadku budowy domu metodą gospodarczą wybrać certyfikowaną konstrukcję budynku, którą można zakupić na stronie Certyfikowane Konstrukcje

Spodobał Ci się ten artykuł?

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij na Twitterze
Udostępnij na Linkedin
Udostępnij na Pinterest
Przewiń do góry